MEN
THỜI TRANG NAM
WOMEN
THỜI TRANG NỮ

CS bảo mật thông tin cá nhân

a. Mục đích và phạm vi thu thập

tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà 

X70.com.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để X70.com.vn 

liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi 

cho cho người tiêu dùng. 

dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách 

nhiệm thông báo kịp thời cho webiste X70.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm 

dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải 

quyết phù hợp. 

b. Phạm vi sử dụng thông tin

 Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

 Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp;

 Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

 Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website X70.com.vn;

 Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt 

động giả mạo người dùng;

 Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

 Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có 

liên quan đến giao dịch tại X70.com.vn;

 Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an 

điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy 

bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng 

liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục d

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website X70.com.vn bao gồm: email, điện thoại, 

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng 

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

Hộ kinh doanh Đào Trung Hiếu X.70

Địa chỉ: Số 189 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Email:   x70online@gmail.com

Điện thoại: 0936292635

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của 

mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu 

X70.com.vn thực hiện việc này.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng về mặt kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin nếu nhận được yêu 

cầu từ phía người dùng. 

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

      - Thông tin cá nhân của người dùng trên X70.com.vn được X70.com.vn cam kết bảo 

mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của X70.com.vn. Việc thu thập và sử 

dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ 

những trường hợp pháp luật có quy định khác.

tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

liệu cá nhân người dùng, X70.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức 

năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết. Đông thời chúng tôi cũng sẽ 

thông báo đến cho người dùng.

tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên X70.com.vn.

đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân 

dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của 

những thông tin trên. Ban quản lý X70.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải 

quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin 

cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

bên thứ ba. Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để được giải quyết các vấn đề liên quan đó. 

Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ 

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông 

- Ban quản lý X70.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp 

- Nếu người dùng có bằng chứng về việc chung tôi cung cấp thông tin cá nhân cho